Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899987 hoặc 028 88899987 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số quảng cáo spam

    028 888 99972028 888 99973028 888 99974028 888 99975028 888 99976028 888 99977028 888 99978028 888 99979028 888 99980028 888 99981028 888 99982028 888 99983028 888 99984028 888 99985028 888 99986028 888 99987028 888 99988028 888 99989028 888 99990028 888 99991028 888 99992028 888 99993028 888 99994028 888 99995028 888 99996028 888 99997028 888 99998028 888 99999028 889 00000028 889 00001

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899987 / 028 88899987 / 028 888 99987 …

4099

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899987 hoặc 028 88899987 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha