Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873082999 hoặc 028 73082999 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
028 73082999

    028 730 82984028 730 82985028 730 82986028 730 82987028 730 82988028 730 82989028 730 82990028 730 82991028 730 82992028 730 82993028 730 82994028 730 82995028 730 82996028 730 82997028 730 82998028 730 82999028 730 83000028 730 83001028 730 83002028 730 83003028 730 83004028 730 83005028 730 83006028 730 83007028 730 83008028 730 83009028 730 83010028 730 83011028 730 83012028 730 83013

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873082999 / 028 73082999 / 028 730 82999 …

4324

Nếu ai bị Số điện thoại 02873082999 hoặc 028 73082999 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha