Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873068880 hoặc 028 73068880 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
gdfgfg

    028 730 68865028 730 68866028 730 68867028 730 68868028 730 68869028 730 68870028 730 68871028 730 68872028 730 68873028 730 68874028 730 68875028 730 68876028 730 68877028 730 68878028 730 68879028 730 68880028 730 68881028 730 68882028 730 68883028 730 68884028 730 68885028 730 68886028 730 68887028 730 68888028 730 68889028 730 68890028 730 68891028 730 68892028 730 68893028 730 68894

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873068880 / 028 73068880 / 028 730 68880 …

4224

Nếu ai bị Số điện thoại 02873068880 hoặc 028 73068880 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha