Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873053950 hoặc 028 73053950 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
gọi quảng cáo

    028 730 53935028 730 53936028 730 53937028 730 53938028 730 53939028 730 53940028 730 53941028 730 53942028 730 53943028 730 53944028 730 53945028 730 53946028 730 53947028 730 53948028 730 53949028 730 53950028 730 53951028 730 53952028 730 53953028 730 53954028 730 53955028 730 53956028 730 53957028 730 53958028 730 53959028 730 53960028 730 53961028 730 53962028 730 53963028 730 53964

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873053950 / 028 73053950 / 028 730 53950 …

4174

Nếu ai bị Số điện thoại 02873053950 hoặc 028 73053950 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha