Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873045696 hoặc 028 73045696 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Làm phiền

    028 730 45681028 730 45682028 730 45683028 730 45684028 730 45685028 730 45686028 730 45687028 730 45688028 730 45689028 730 45690028 730 45691028 730 45692028 730 45693028 730 45694028 730 45695028 730 45696028 730 45697028 730 45698028 730 45699028 730 45700028 730 45701028 730 45702028 730 45703028 730 45704028 730 45705028 730 45706028 730 45707028 730 45708028 730 45709028 730 45710

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873045696 / 028 73045696 / 028 730 45696 …

4448

Nếu ai bị Số điện thoại 02873045696 hoặc 028 73045696 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha