Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873003957 hoặc 028 73003957 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số CSKH tự động của bảo hiểm FWD

    028 730 03942028 730 03943028 730 03944028 730 03945028 730 03946028 730 03947028 730 03948028 730 03949028 730 03950028 730 03951028 730 03952028 730 03953028 730 03954028 730 03955028 730 03956028 730 03957028 730 03958028 730 03959028 730 03960028 730 03961028 730 03962028 730 03963028 730 03964028 730 03965028 730 03966028 730 03967028 730 03968028 730 03969028 730 03970028 730 03971

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873003957 / 028 73003957 / 028 730 03957 …

4246

Nếu ai bị Số điện thoại 02873003957 hoặc 028 73003957 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha