Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873003470 hoặc 028 73003470 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    028 730 03455028 730 03456028 730 03457028 730 03458028 730 03459028 730 03460028 730 03461028 730 03462028 730 03463028 730 03464028 730 03465028 730 03466028 730 03467028 730 03468028 730 03469028 730 03470028 730 03471028 730 03472028 730 03473028 730 03474028 730 03475028 730 03476028 730 03477028 730 03478028 730 03479028 730 03480028 730 03481028 730 03482028 730 03483028 730 03484

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873003470 / 028 73003470 / 028 730 03470 …

4262

Nếu ai bị Số điện thoại 02873003470 hoặc 028 73003470 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha