Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873002767 hoặc 028 73002767 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Bán bảo hiểm
Bán bẢo hiểm
Bán bẢo hiểm

    028 730 02752028 730 02753028 730 02754028 730 02755028 730 02756028 730 02757028 730 02758028 730 02759028 730 02760028 730 02761028 730 02762028 730 02763028 730 02764028 730 02765028 730 02766028 730 02767028 730 02768028 730 02769028 730 02770028 730 02771028 730 02772028 730 02773028 730 02774028 730 02775028 730 02776028 730 02777028 730 02778028 730 02779028 730 02780028 730 02781

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873002767 / 028 73002767 / 028 730 02767 …

4397

Nếu ai bị Số điện thoại 02873002767 hoặc 028 73002767 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha