Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873001365 hoặc 028 73001365 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số nàu gọi đến bảo là số của ngan hành TP bank mời vay vốn

    028 730 01350028 730 01351028 730 01352028 730 01353028 730 01354028 730 01355028 730 01356028 730 01357028 730 01358028 730 01359028 730 01360028 730 01361028 730 01362028 730 01363028 730 01364028 730 01365028 730 01366028 730 01367028 730 01368028 730 01369028 730 01370028 730 01371028 730 01372028 730 01373028 730 01374028 730 01375028 730 01376028 730 01377028 730 01378028 730 01379

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873001365 / 028 73001365 / 028 730 01365 …

4449

Nếu ai bị Số điện thoại 02873001365 hoặc 028 73001365 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha