Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873000211 hoặc 028 73000211 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Có phải ngan hang tpban k

    028 730 00196028 730 00197028 730 00198028 730 00199028 730 00200028 730 00201028 730 00202028 730 00203028 730 00204028 730 00205028 730 00206028 730 00207028 730 00208028 730 00209028 730 00210028 730 00211028 730 00212028 730 00213028 730 00214028 730 00215028 730 00216028 730 00217028 730 00218028 730 00219028 730 00220028 730 00221028 730 00222028 730 00223028 730 00224028 730 00225

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873000211 / 028 73000211 / 028 730 00211 …

4294

Nếu ai bị Số điện thoại 02873000211 hoặc 028 73000211 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha