Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873000158 hoặc 028 73000158 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    028 730 00143028 730 00144028 730 00145028 730 00146028 730 00147028 730 00148028 730 00149028 730 00150028 730 00151028 730 00152028 730 00153028 730 00154028 730 00155028 730 00156028 730 00157028 730 00158028 730 00159028 730 00160028 730 00161028 730 00162028 730 00163028 730 00164028 730 00165028 730 00166028 730 00167028 730 00168028 730 00169028 730 00170028 730 00171028 730 00172

Từ khóa chờ duyệt khác

    093 447 6712091 518 2771098 329 6217092 163 8393028 730 04389037 200 5147032 137 14370098 312 6231098 999 9741038 385 4052091 737 8330097 885 5880051 035 31607033 229 8427094 680 1771090 923 6482028 038 60555096 451 7639

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873000158 / 028 73000158 / 028 730 00158 …

4457

Nếu ai bị Số điện thoại 02873000158 hoặc 028 73000158 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha