Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871098578 hoặc 028 71098578 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lừa đảo chiếm đoat tai sản

    028 710 98563028 710 98564028 710 98565028 710 98566028 710 98567028 710 98568028 710 98569028 710 98570028 710 98571028 710 98572028 710 98573028 710 98574028 710 98575028 710 98576028 710 98577028 710 98578028 710 98579028 710 98580028 710 98581028 710 98582028 710 98583028 710 98584028 710 98585028 710 98586028 710 98587028 710 98588028 710 98589028 710 98590028 710 98591028 710 98592

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871098578 / 028 71098578 / 028 710 98578 …

4425

Nếu ai bị Số điện thoại 02871098578 hoặc 028 71098578 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha