Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871089005 hoặc 028 71089005 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    028 710 88990028 710 88991028 710 88992028 710 88993028 710 88994028 710 88995028 710 88996028 710 88997028 710 88998028 710 88999028 710 89000028 710 89001028 710 89002028 710 89003028 710 89004028 710 89005028 710 89006028 710 89007028 710 89008028 710 89009028 710 89010028 710 89011028 710 89012028 710 89013028 710 89014028 710 89015028 710 89016028 710 89017028 710 89018028 710 89019

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871089005 / 028 71089005 / 028 710 89005 …

4199

Nếu ai bị Số điện thoại 02871089005 hoặc 028 71089005 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha

Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871089005 hoặc 028 71089005 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    028 710 88990028 710 88991028 710 88992028 710 88993028 710 88994028 710 88995028 710 88996028 710 88997028 710 88998028 710 88999028 710 89000028 710 89001028 710 89002028 710 89003028 710 89004028 710 89005028 710 89006028 710 89007028 710 89008028 710 89009028 710 89010028 710 89011028 710 89012028 710 89013028 710 89014028 710 89015028 710 89016028 710 89017028 710 89018028 710 89019

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871089005 / 028 71089005 / 028 710 89005 …

4199

Nếu ai bị Số điện thoại 02871089005 hoặc 028 71089005 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha