Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02822000608 hoặc 028 22000608 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
02822000608 nói chuyện rất mất dạy

    028 220 00593028 220 00594028 220 00595028 220 00596028 220 00597028 220 00598028 220 00599028 220 00600028 220 00601028 220 00602028 220 00603028 220 00604028 220 00605028 220 00606028 220 00607028 220 00608028 220 00609028 220 00610028 220 00611028 220 00612028 220 00613028 220 00614028 220 00615028 220 00616028 220 00617028 220 00618028 220 00619028 220 00620028 220 00621028 220 00622

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02822000608 / 028 22000608 / 028 220 00608 …

4185

Nếu ai bị Số điện thoại 02822000608 hoặc 028 22000608 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha