Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02822000289 hoặc 028 22000289 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    028 220 00274028 220 00275028 220 00276028 220 00277028 220 00278028 220 00279028 220 00280028 220 00281028 220 00282028 220 00283028 220 00284028 220 00285028 220 00286028 220 00287028 220 00288028 220 00289028 220 00290028 220 00291028 220 00292028 220 00293028 220 00294028 220 00295028 220 00296028 220 00297028 220 00298028 220 00299028 220 00300028 220 00301028 220 00302028 220 00303

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02822000289 / 028 22000289 / 028 220 00289 …

4383

Nếu ai bị Số điện thoại 02822000289 hoặc 028 22000289 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha