Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02822000124 hoặc 028 22000124 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số lừa đảo

    028 220 00109028 220 00110028 220 00111028 220 00112028 220 00113028 220 00114028 220 00115028 220 00116028 220 00117028 220 00118028 220 00119028 220 00120028 220 00121028 220 00122028 220 00123028 220 00124028 220 00125028 220 00126028 220 00127028 220 00128028 220 00129028 220 00130028 220 00131028 220 00132028 220 00133028 220 00134028 220 00135028 220 00136028 220 00137028 220 00138

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02822000124 / 028 22000124 / 028 220 00124 …

4306

Nếu ai bị Số điện thoại 02822000124 hoặc 028 22000124 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha