Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02822000107 hoặc 028 22000107 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số điện thoại 02822000107 có phải của ngân hàng quốc tế VIB hay không và có phải là số của tổ chức lừa đảo nào hay không
Tư vấn tài chính không biết đứng không
Tư vấn tài chính không biết đứng không

    028 220 00092028 220 00093028 220 00094028 220 00095028 220 00096028 220 00097028 220 00098028 220 00099028 220 00100028 220 00101028 220 00102028 220 00103028 220 00104028 220 00105028 220 00106028 220 00107028 220 00108028 220 00109028 220 00110028 220 00111028 220 00112028 220 00113028 220 00114028 220 00115028 220 00116028 220 00117028 220 00118028 220 00119028 220 00120028 220 00121

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02822000107 / 028 22000107 / 028 220 00107 …

4334

Nếu ai bị Số điện thoại 02822000107 hoặc 028 22000107 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha