Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02768881884 hoặc 027 68881884 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
số này vừa nháy máy tôi, chuông mới đổ 1 tiếng đã tắt
số này vừa nháy máy tôi, chuông mới đổ 1 tiếng đã tắt
số này vừa nháy máy tôi, chuông mới đổ 1 tiếng đã tắt

    027 688 81869027 688 81870027 688 81871027 688 81872027 688 81873027 688 81874027 688 81875027 688 81876027 688 81877027 688 81878027 688 81879027 688 81880027 688 81881027 688 81882027 688 81883027 688 81884027 688 81885027 688 81886027 688 81887027 688 81888027 688 81889027 688 81890027 688 81891027 688 81892027 688 81893027 688 81894027 688 81895027 688 81896027 688 81897027 688 81898

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02768881884 / 027 68881884 / 027 688 81884 …

4110

Nếu ai bị Số điện thoại 02768881884 hoặc 027 68881884 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha