Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02768881703 hoặc 027 68881703 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    027 688 81688027 688 81689027 688 81690027 688 81691027 688 81692027 688 81693027 688 81694027 688 81695027 688 81696027 688 81697027 688 81698027 688 81699027 688 81700027 688 81701027 688 81702027 688 81703027 688 81704027 688 81705027 688 81706027 688 81707027 688 81708027 688 81709027 688 81710027 688 81711027 688 81712027 688 81713027 688 81714027 688 81715027 688 81716027 688 81717

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02768881703 / 027 68881703 / 027 688 81703 …

4502

Nếu ai bị Số điện thoại 02768881703 hoặc 027 68881703 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha