Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02758887364 hoặc 027 58887364 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 11 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy, quảng cáo.

    027 588 87349027 588 87350027 588 87351027 588 87352027 588 87353027 588 87354027 588 87355027 588 87356027 588 87357027 588 87358027 588 87359027 588 87360027 588 87361027 588 87362027 588 87363027 588 87364027 588 87365027 588 87366027 588 87367027 588 87368027 588 87369027 588 87370027 588 87371027 588 87372027 588 87373027 588 87374027 588 87375027 588 87376027 588 87377027 588 87378

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02758887364 / 027 58887364 / 027 588 87364 …

4077

Nếu ai bị Số điện thoại 02758887364 hoặc 027 58887364 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha