Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0274999908 hoặc 027 4999908 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
027 4999908 nhá máy

    027 499 9893027 499 9894027 499 9895027 499 9896027 499 9897027 499 9898027 499 9899027 499 9900027 499 9901027 499 9902027 499 9903027 499 9904027 499 9905027 499 9906027 499 9907027 499 9908027 499 9909027 499 9910027 499 9911027 499 9912027 499 9913027 499 9914027 499 9915027 499 9916027 499 9917027 499 9918027 499 9919027 499 9920027 499 9921027 499 9922

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0274999908 / 027 4999908 / 027 499 9908 …

4415

Nếu ai bị Số điện thoại 0274999908 hoặc 027 4999908 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha