Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02749994599 hoặc 027 49994599 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 9 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nha may

    027 499 94584027 499 94585027 499 94586027 499 94587027 499 94588027 499 94589027 499 94590027 499 94591027 499 94592027 499 94593027 499 94594027 499 94595027 499 94596027 499 94597027 499 94598027 499 94599027 499 94600027 499 94601027 499 94602027 499 94603027 499 94604027 499 94605027 499 94606027 499 94607027 499 94608027 499 94609027 499 94610027 499 94611027 499 94612027 499 94613

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02749994599 / 027 49994599 / 027 499 94599 …

4354

Nếu ai bị Số điện thoại 02749994599 hoặc 027 49994599 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha