Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699998836 hoặc 026 99998836 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 11 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy ý đồ dụ người ta gọi lại.
Nhá máy là có ý đồ không tốt.
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy là có ý đồ không tốt.

    026 999 98821026 999 98822026 999 98823026 999 98824026 999 98825026 999 98826026 999 98827026 999 98828026 999 98829026 999 98830026 999 98831026 999 98832026 999 98833026 999 98834026 999 98835026 999 98836026 999 98837026 999 98838026 999 98839026 999 98840026 999 98841026 999 98842026 999 98843026 999 98844026 999 98845026 999 98846026 999 98847026 999 98848026 999 98849026 999 98850

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699998836 / 026 99998836 / 026 999 98836 …

4256

Nếu ai bị Số điện thoại 02699998836 hoặc 026 99998836 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha