Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699997597 hoặc 026 99997597 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy!

    026 999 97582026 999 97583026 999 97584026 999 97585026 999 97586026 999 97587026 999 97588026 999 97589026 999 97590026 999 97591026 999 97592026 999 97593026 999 97594026 999 97595026 999 97596026 999 97597026 999 97598026 999 97599026 999 97600026 999 97601026 999 97602026 999 97603026 999 97604026 999 97605026 999 97606026 999 97607026 999 97608026 999 97609026 999 97610026 999 97611

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699997597 / 026 99997597 / 026 999 97597 …

4358

Nếu ai bị Số điện thoại 02699997597 hoặc 026 99997597 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha