Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699996012 hoặc 026 99996012 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Kundankumar

    026 999 95997026 999 95998026 999 95999026 999 96000026 999 96001026 999 96002026 999 96003026 999 96004026 999 96005026 999 96006026 999 96007026 999 96008026 999 96009026 999 96010026 999 96011026 999 96012026 999 96013026 999 96014026 999 96015026 999 96016026 999 96017026 999 96018026 999 96019026 999 96020026 999 96021026 999 96022026 999 96023026 999 96024026 999 96025026 999 96026

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699996012 / 026 99996012 / 026 999 96012 …

4104

Nếu ai bị Số điện thoại 02699996012 hoặc 026 99996012 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha