Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699992675 hoặc 026 99992675 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy
Nháy máy
Nháy máy

    026 999 92660026 999 92661026 999 92662026 999 92663026 999 92664026 999 92665026 999 92666026 999 92667026 999 92668026 999 92669026 999 92670026 999 92671026 999 92672026 999 92673026 999 92674026 999 92675026 999 92676026 999 92677026 999 92678026 999 92679026 999 92680026 999 92681026 999 92682026 999 92683026 999 92684026 999 92685026 999 92686026 999 92687026 999 92688026 999 92689

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699992675 / 026 99992675 / 026 999 92675 …

4120

Nếu ai bị Số điện thoại 02699992675 hoặc 026 99992675 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha