Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699990943 hoặc 026 99990943 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

    026 999 90928026 999 90929026 999 90930026 999 90931026 999 90932026 999 90933026 999 90934026 999 90935026 999 90936026 999 90937026 999 90938026 999 90939026 999 90940026 999 90941026 999 90942026 999 90943026 999 90944026 999 90945026 999 90946026 999 90947026 999 90948026 999 90949026 999 90950026 999 90951026 999 90952026 999 90953026 999 90954026 999 90955026 999 90956026 999 90957

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699990943 / 026 99990943 / 026 999 90943 …

4289

Nếu ai bị Số điện thoại 02699990943 hoặc 026 99990943 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha