Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699989922 hoặc 026 99989922 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
quảng cáo

    026 999 89907026 999 89908026 999 89909026 999 89910026 999 89911026 999 89912026 999 89913026 999 89914026 999 89915026 999 89916026 999 89917026 999 89918026 999 89919026 999 89920026 999 89921026 999 89922026 999 89923026 999 89924026 999 89925026 999 89926026 999 89927026 999 89928026 999 89929026 999 89930026 999 89931026 999 89932026 999 89933026 999 89934026 999 89935026 999 89936

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699989922 / 026 99989922 / 026 999 89922 …

4199

Nếu ai bị Số điện thoại 02699989922 hoặc 026 99989922 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha