Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 026622455479 hoặc 026 622455479 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Còn ko

    026 622 455464026 622 455465026 622 455466026 622 455467026 622 455468026 622 455469026 622 455470026 622 455471026 622 455472026 622 455473026 622 455474026 622 455475026 622 455476026 622 455477026 622 455478026 622 455479026 622 455480026 622 455481026 622 455482026 622 455483026 622 455484026 622 455485026 622 455486026 622 455487026 622 455488026 622 455489026 622 455490026 622 455491026 622 455492026 622 455493

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 026622455479 / 026 622455479 / 026 622 455479 …

4252

Nếu ai bị Số điện thoại 026622455479 hoặc 026 622455479 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha