Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639991997 hoặc 026 39991997 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo
Lừa đảo
Lừa đảo

    026 399 91982026 399 91983026 399 91984026 399 91985026 399 91986026 399 91987026 399 91988026 399 91989026 399 91990026 399 91991026 399 91992026 399 91993026 399 91994026 399 91995026 399 91996026 399 91997026 399 91998026 399 91999026 399 92000026 399 92001026 399 92002026 399 92003026 399 92004026 399 92005026 399 92006026 399 92007026 399 92008026 399 92009026 399 92010026 399 92011

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639991997 / 026 39991997 / 026 399 91997 …

4201

Nếu ai bị Số điện thoại 02639991997 hoặc 026 39991997 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha