Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02599997150 hoặc 025 99997150 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    025 999 97135025 999 97136025 999 97137025 999 97138025 999 97139025 999 97140025 999 97141025 999 97142025 999 97143025 999 97144025 999 97145025 999 97146025 999 97147025 999 97148025 999 97149025 999 97150025 999 97151025 999 97152025 999 97153025 999 97154025 999 97155025 999 97156025 999 97157025 999 97158025 999 97159025 999 97160025 999 97161025 999 97162025 999 97163025 999 97164

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02599997150 / 025 99997150 / 025 999 97150 …

4385

Nếu ai bị Số điện thoại 02599997150 hoặc 025 99997150 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha