Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02589999506 hoặc 025 89999506 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 16 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy liên tục làm phiền

    025 899 99491025 899 99492025 899 99493025 899 99494025 899 99495025 899 99496025 899 99497025 899 99498025 899 99499025 899 99500025 899 99501025 899 99502025 899 99503025 899 99504025 899 99505025 899 99506025 899 99507025 899 99508025 899 99509025 899 99510025 899 99511025 899 99512025 899 99513025 899 99514025 899 99515025 899 99516025 899 99517025 899 99518025 899 99519025 899 99520

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02589999506 / 025 89999506 / 025 899 99506 …

4402

Nếu ai bị Số điện thoại 02589999506 hoặc 025 89999506 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha