Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02589993691 hoặc 025 89993691 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy
lừa đảo
lừa đảo

    025 899 93676025 899 93677025 899 93678025 899 93679025 899 93680025 899 93681025 899 93682025 899 93683025 899 93684025 899 93685025 899 93686025 899 93687025 899 93688025 899 93689025 899 93690025 899 93691025 899 93692025 899 93693025 899 93694025 899 93695025 899 93696025 899 93697025 899 93698025 899 93699025 899 93700025 899 93701025 899 93702025 899 93703025 899 93704025 899 93705

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02589993691 / 025 89993691 / 025 899 93691 …

4147

Nếu ai bị Số điện thoại 02589993691 hoặc 025 89993691 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha