Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02589991132 hoặc 025 89991132 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    025 899 91117025 899 91118025 899 91119025 899 91120025 899 91121025 899 91122025 899 91123025 899 91124025 899 91125025 899 91126025 899 91127025 899 91128025 899 91129025 899 91130025 899 91131025 899 91132025 899 91133025 899 91134025 899 91135025 899 91136025 899 91137025 899 91138025 899 91139025 899 91140025 899 91141025 899 91142025 899 91143025 899 91144025 899 91145025 899 91146

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02589991132 / 025 89991132 / 025 899 91132 …

4101

Nếu ai bị Số điện thoại 02589991132 hoặc 025 89991132 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha