Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579996438 hoặc 025 79996438 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhÁ MÁY

    025 799 96423025 799 96424025 799 96425025 799 96426025 799 96427025 799 96428025 799 96429025 799 96430025 799 96431025 799 96432025 799 96433025 799 96434025 799 96435025 799 96436025 799 96437025 799 96438025 799 96439025 799 96440025 799 96441025 799 96442025 799 96443025 799 96444025 799 96445025 799 96446025 799 96447025 799 96448025 799 96449025 799 96450025 799 96451025 799 96452

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579996438 / 025 79996438 / 025 799 96438 …

4391

Nếu ai bị Số điện thoại 02579996438 hoặc 025 79996438 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha