Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579994726 hoặc 025 79994726 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    025 799 94711025 799 94712025 799 94713025 799 94714025 799 94715025 799 94716025 799 94717025 799 94718025 799 94719025 799 94720025 799 94721025 799 94722025 799 94723025 799 94724025 799 94725025 799 94726025 799 94727025 799 94728025 799 94729025 799 94730025 799 94731025 799 94732025 799 94733025 799 94734025 799 94735025 799 94736025 799 94737025 799 94738025 799 94739025 799 94740

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579994726 / 025 79994726 / 025 799 94726 …

4140

Nếu ai bị Số điện thoại 02579994726 hoặc 025 79994726 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha