Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579994405 hoặc 025 79994405 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy tắt ngay

    025 799 94390025 799 94391025 799 94392025 799 94393025 799 94394025 799 94395025 799 94396025 799 94397025 799 94398025 799 94399025 799 94400025 799 94401025 799 94402025 799 94403025 799 94404025 799 94405025 799 94406025 799 94407025 799 94408025 799 94409025 799 94410025 799 94411025 799 94412025 799 94413025 799 94414025 799 94415025 799 94416025 799 94417025 799 94418025 799 94419

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579994405 / 025 79994405 / 025 799 94405 …

4488

Nếu ai bị Số điện thoại 02579994405 hoặc 025 79994405 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha