Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02579992524 hoặc 025 79992524 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    025 799 92509025 799 92510025 799 92511025 799 92512025 799 92513025 799 92514025 799 92515025 799 92516025 799 92517025 799 92518025 799 92519025 799 92520025 799 92521025 799 92522025 799 92523025 799 92524025 799 92525025 799 92526025 799 92527025 799 92528025 799 92529025 799 92530025 799 92531025 799 92532025 799 92533025 799 92534025 799 92535025 799 92536025 799 92537025 799 92538

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02579992524 / 025 79992524 / 025 799 92524 …

4233

Nếu ai bị Số điện thoại 02579992524 hoặc 025 79992524 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha