Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02549996148 hoặc 025 49996148 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 3 lần
Nhá máy,lừa đảo

    025 499 96133025 499 96134025 499 96135025 499 96136025 499 96137025 499 96138025 499 96139025 499 96140025 499 96141025 499 96142025 499 96143025 499 96144025 499 96145025 499 96146025 499 96147025 499 96148025 499 96149025 499 96150025 499 96151025 499 96152025 499 96153025 499 96154025 499 96155025 499 96156025 499 96157025 499 96158025 499 96159025 499 96160025 499 96161025 499 96162

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02549996148 / 025 49996148 / 025 499 96148 …

4371

Nếu ai bị Số điện thoại 02549996148 hoặc 025 49996148 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha