Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02549993887 hoặc 025 49993887 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy
Gọi nhá máy
Gọi nhá máy

    025 499 93872025 499 93873025 499 93874025 499 93875025 499 93876025 499 93877025 499 93878025 499 93879025 499 93880025 499 93881025 499 93882025 499 93883025 499 93884025 499 93885025 499 93886025 499 93887025 499 93888025 499 93889025 499 93890025 499 93891025 499 93892025 499 93893025 499 93894025 499 93895025 499 93896025 499 93897025 499 93898025 499 93899025 499 93900025 499 93901

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02549993887 / 025 49993887 / 025 499 93887 …

4571

Nếu ai bị Số điện thoại 02549993887 hoặc 025 49993887 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha