Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02549993707 hoặc 025 49993707 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhà máy lừa đảo

    025 499 93692025 499 93693025 499 93694025 499 93695025 499 93696025 499 93697025 499 93698025 499 93699025 499 93700025 499 93701025 499 93702025 499 93703025 499 93704025 499 93705025 499 93706025 499 93707025 499 93708025 499 93709025 499 93710025 499 93711025 499 93712025 499 93713025 499 93714025 499 93715025 499 93716025 499 93717025 499 93718025 499 93719025 499 93720025 499 93721

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02549993707 / 025 49993707 / 025 499 93707 …

4067

Nếu ai bị Số điện thoại 02549993707 hoặc 025 49993707 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha