Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 025243211 hoặc 025 243211 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
243211

    025 243 196025 243 197025 243 198025 243 199025 243 200025 243 201025 243 202025 243 203025 243 204025 243 205025 243 206025 243 207025 243 208025 243 209025 243 210025 243 211025 243 212025 243 213025 243 214025 243 215025 243 216025 243 217025 243 218025 243 219025 243 220025 243 221025 243 222025 243 223025 243 224025 243 225

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 025243211 / 025 243211 / 025 243 211 …

4464

Nếu ai bị Số điện thoại 025243211 hoặc 025 243211 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha