Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02519998926 hoặc 025 19998926 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
chuyên nháy máy lừa đảo

    025 199 98911025 199 98912025 199 98913025 199 98914025 199 98915025 199 98916025 199 98917025 199 98918025 199 98919025 199 98920025 199 98921025 199 98922025 199 98923025 199 98924025 199 98925025 199 98926025 199 98927025 199 98928025 199 98929025 199 98930025 199 98931025 199 98932025 199 98933025 199 98934025 199 98935025 199 98936025 199 98937025 199 98938025 199 98939025 199 98940

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02519998926 / 025 19998926 / 025 199 98926 …

4556

Nếu ai bị Số điện thoại 02519998926 hoặc 025 19998926 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha