Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02519994287 hoặc 025 19994287 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    025 199 94272025 199 94273025 199 94274025 199 94275025 199 94276025 199 94277025 199 94278025 199 94279025 199 94280025 199 94281025 199 94282025 199 94283025 199 94284025 199 94285025 199 94286025 199 94287025 199 94288025 199 94289025 199 94290025 199 94291025 199 94292025 199 94293025 199 94294025 199 94295025 199 94296025 199 94297025 199 94298025 199 94299025 199 94300025 199 94301

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02519994287 / 025 19994287 / 025 199 94287 …

4078

Nếu ai bị Số điện thoại 02519994287 hoặc 025 19994287 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha