Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02519993047 hoặc 025 19993047 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy. Rảnh vl. Phiền cực

    025 199 93032025 199 93033025 199 93034025 199 93035025 199 93036025 199 93037025 199 93038025 199 93039025 199 93040025 199 93041025 199 93042025 199 93043025 199 93044025 199 93045025 199 93046025 199 93047025 199 93048025 199 93049025 199 93050025 199 93051025 199 93052025 199 93053025 199 93054025 199 93055025 199 93056025 199 93057025 199 93058025 199 93059025 199 93060025 199 93061

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02519993047 / 025 19993047 / 025 199 93047 …

4395

Nếu ai bị Số điện thoại 02519993047 hoặc 025 19993047 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha