Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499992959 hoặc 024 99992959 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 9 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mời thay máy lọc nước

    024 999 92944024 999 92945024 999 92946024 999 92947024 999 92948024 999 92949024 999 92950024 999 92951024 999 92952024 999 92953024 999 92954024 999 92955024 999 92956024 999 92957024 999 92958024 999 92959024 999 92960024 999 92961024 999 92962024 999 92963024 999 92964024 999 92965024 999 92966024 999 92967024 999 92968024 999 92969024 999 92970024 999 92971024 999 92972024 999 92973

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499992959 / 024 99992959 / 024 999 92959 …

4223

Nếu ai bị Số điện thoại 02499992959 hoặc 024 99992959 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha