Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499959909 hoặc 024 99959909 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nó là cái thể gì, mà gọi mình nghe toàn âm lạo xạo. Cảnh báo không tốt lành!

    024 999 59894024 999 59895024 999 59896024 999 59897024 999 59898024 999 59899024 999 59900024 999 59901024 999 59902024 999 59903024 999 59904024 999 59905024 999 59906024 999 59907024 999 59908024 999 59909024 999 59910024 999 59911024 999 59912024 999 59913024 999 59914024 999 59915024 999 59916024 999 59917024 999 59918024 999 59919024 999 59920024 999 59921024 999 59922024 999 59923

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499959909 / 024 99959909 / 024 999 59909 …

4043

Nếu ai bị Số điện thoại 02499959909 hoặc 024 99959909 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha