Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499959888 hoặc 024 99959888 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Xin thông tin về sdt này

    024 999 59873024 999 59874024 999 59875024 999 59876024 999 59877024 999 59878024 999 59879024 999 59880024 999 59881024 999 59882024 999 59883024 999 59884024 999 59885024 999 59886024 999 59887024 999 59888024 999 59889024 999 59890024 999 59891024 999 59892024 999 59893024 999 59894024 999 59895024 999 59896024 999 59897024 999 59898024 999 59899024 999 59900024 999 59901024 999 59902

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499959888 / 024 99959888 / 024 999 59888 …

4403

Nếu ai bị Số điện thoại 02499959888 hoặc 024 99959888 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha