Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02473000861 hoặc 024 73000861 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Bọn này gọi không đầu đuôi , còn súc phạm người khác. Bọn súc vật

    024 730 00846024 730 00847024 730 00848024 730 00849024 730 00850024 730 00851024 730 00852024 730 00853024 730 00854024 730 00855024 730 00856024 730 00857024 730 00858024 730 00859024 730 00860024 730 00861024 730 00862024 730 00863024 730 00864024 730 00865024 730 00866024 730 00867024 730 00868024 730 00869024 730 00870024 730 00871024 730 00872024 730 00873024 730 00874024 730 00875

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02473000861 / 024 73000861 / 024 730 00861 …

4058

Nếu ai bị Số điện thoại 02473000861 hoặc 024 73000861 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha