Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02471085979 hoặc 024 71085979 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Làm phiền

    024 710 85964024 710 85965024 710 85966024 710 85967024 710 85968024 710 85969024 710 85970024 710 85971024 710 85972024 710 85973024 710 85974024 710 85975024 710 85976024 710 85977024 710 85978024 710 85979024 710 85980024 710 85981024 710 85982024 710 85983024 710 85984024 710 85985024 710 85986024 710 85987024 710 85988024 710 85989024 710 85990024 710 85991024 710 85992024 710 85993

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02471085979 / 024 71085979 / 024 710 85979 …

4383

Nếu ai bị Số điện thoại 02471085979 hoặc 024 71085979 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha